Contact

WORKING HOURS / Daily 10.00 to 19.00 ( Sunday Avilable )

ADDRESS

2A Dontsa Street, Kyiv, Ukraine

PHONE NUMBER

(+380) 671973129

EMAIL

studio@teleprostir.com


DIRECTED and PRODUCED BY Volodymyr Mula
WRITTEN BY Mykola Vasylkov

TELEPROSTIR STUDIO PRESENTS
DIRECTORSOFPHOTOGRAPHY Oleg Shevchyshyn Dmytro Shypovskyi Oleksandr Tenovyi Stanislav Tkachov
EDITEDBY Andriy Lunnik PRODUCEDBY Volodymyr Mula
SCREENPLAYBY Mykola Vasylkov ADVISOR Eugene Kolychev
DIRECTEDBY Volodymyr Mula